Organizátor soutěže

Statutární město Ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36  Ostrava – Mariánské Hory

Vedoucí projektu Čertovské pohádky:

Mgr. Patrik Hujdus,
starosta městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
tel.: +420 776 271 626, email: patrik@hujdus.cz

Kontaktní osoba soutěže Čertovské pohádky:

Bc. Zdeněk Pavlíček
tel.: +420 599 459 211, 602 439 061
email: soutez@certovskepohadky.cz