Pravidla soutěže

1) Literární soutěže Čertovské pohádky se může zúčastnit každé dítě, které bydlí na území Moravskoslezského kraje a navštěvuje základní školu nebo adekvátní třídu víceletého gymnázia.

2) Úkolem soutěžícího je vymyslet a napsat pohádkový příběh na téma Čerti na oslavě v délce jedné strany formátu A4. Příběh může být i kratší, nehodnotí se délka, ale nápad, provedení a celková kvalita.

3) Vymyšlená a napsaná pohádka musí mít dobrý konec, nesmí se odchýlit od zadaného tématu soutěže a v jejím ději se musí objevit alespoň jeden čert. Není nutné, aby čert v příběhu hráli hlavní roli, organizátor soutěže to však doporučuje.

4) S tvorbou Čertovské pohádky mohou dětem pomáhat i dospělí, rodiče, prarodiče, případně učitelé ve škole. Pomocí se rozumí rada, morální podpora, případně oprava gramatických chyb a pomoc při přepisování pohádky do elektronické podoby.

5) Není dovoleno za novou vymyšlenou pohádku vydávat cizí dílo. Čertovská pohádka nesmí být shodná či nápadně podobná s jinou již zveřejněnou a publikovanou pohádkou. Při odhalení plagiátorství bude autor ze soutěže vyloučen.

6) Vymyšlenou Čertovskou pohádku je zapotřebí zaslat v elektronické podobě ve formátu WORD, případně jiném běžném textovém formátu, nejpozději do 20. května 2020 (termín z původního data 30. dubna prodloužen kvůli koronaviru) na emailovou adresu soutez@certovskepohadky.cz. Pohádky odeslané po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny.

7) Pod text pohádky je nutné uvést identifikační údaje autora: jméno, příjmení, věk, bydliště, telefonické spojení na rodiče a jméno školy, kterou dítě navštěvuje. Soutěžící souhlasí s tím, že uvedené údaje budou zpracovány pro potřeby této soutěže.

8) Soutěžící a jeho zákonný zástupce zasláním pohádky na adresu soutez@certovskepohadky.cz souhlasí s tím, že organizátor může jméno, příjmení a věk soutěžícího, stejně jako jméno školy, kterou soutěžící dítě navštěvuje, zveřejnit v tisku, zejména v článcích týkajících se soutěže Čertovské pohádky, na obalu CD nosiče Čertovské pohádky, případně obdobných produktech, na webových stránkách www.certovskepohadky.cz, ve Zpravodaji Mariánských Hor a Hulvák a v médiích, která budou o projektu a výsledcích soutěže Čertovské pohádky informovat veřejnost.

9) Odesláním pohádky na adresu soutez@certovskepohadky.cz přechází autorská práva k dílu na organizátora soutěže, který je tímto oprávněn v budoucnu dílo upravit pro následné užití a užít jej v rámci případného vydání knižní publikace, audio CD nosiče, případně i jiným způsobem. 

10) Ze všech přijatých Čertovských pohádek odborná porota vybere ty nejhezčí, přičemž jejich autoři získají od partnerů soutěže atraktivní ceny.

11) Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v měsíci červnu 2020, přičemž přesný termín a místo vyhlášení bude soutěžícím a veřejnosti oznámen prostřednictvím webových stránek soutěže www.certovskepohadky.cz nejpozději do 31. května 2020.

12) Organizátor soutěže z vybraných Čertovských pohádek vytvoří audio CD, které bude vydáno v počtu 1000 ks a v měsíci září 2020 jej obdrží žáci prvních tříd vybraných základních škol.

13) Organizátorem literární soutěže Čertovské pohádky je Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.