Pravidla soutěže

1) Literární soutěže Čertovské pohádky se může zúčastnit každé dítě, které navštěvuje základní školu a má trvalé bydliště v Ostravě. Zapojení do soutěže bude umožněno i dětem, které trvalé bydliště v Ostravě nemají, ale prokáží, že pravidelně některou z ostravských základních škol navštěvují.

2) Úkolem soutěžícího je vymyslet a napsat pohádkový příběh na téma Čerti a zvířátka v délce jedné strany formátu A4. Příběh může být i kratší, nehodnotí se délka, ale nápad, provedení a celková kvalita.

3) Vymyšlená a napsaná pohádka musí mít dobrý konec a v jejím ději se musí objevit alespoň jeden čert a a nějaké zvíře. Není nutné, aby čert v příběhu hráli hlavní roli, organizátor soutěže to však doporučuje.

4) S tvorbou Čertovské pohádky mohou dětem pomáhat i dospělí, rodiče, prarodiče, případně učitelé ve škole. Pomocí se rozumí rada, morální podpora, případně oprava gramatických chyb a pomoc při přepisování pohádky do elektronické podoby.

5) Není dovoleno za novou vymyšlenou pohádku vydávat cizí dílo. Čertovská pohádka nesmí být shodná, či nápadně podobná, s jinou již zveřejněnou a publikovanou pohádkou. Při odhalení plagiátorství bude autor ze soutěže vyloučen.

6) Vymyšlenou Čertovskou pohádku je zapotřebí zaslat v elektronické podobě nejpozději do 31. května 2014 na emailovou adresu soutez@certovskepohadky.cz. Pohádky odeslané po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny. 

7) Pod text pohádky, případně do emailové zprávy, je nutné uvést identifikační údaje autora: jméno, příjmení, věk, bydliště, telefonické spojení na rodiče a jméno základní školy, kterou dítě navštěvuje. Soutěžící souhlasí s tím, že tyto údaje budou zpracovány pro potřeby této soutěže.

8) Soutěžící a jeho zákonný zástupce zasláním pohádky na adresu soutez@certovskepohadky.cz souhlasí s tím, že organizátor může jméno, příjmení a věk soutěžícího, stejně jako jméno základní školy, kterou soutěžící dítě navštěvuje, zveřejnit v tisku, zejména v článcích týkajících se soutěže Čertovské pohádky, na obalu CD nosiče Čertovské pohádky, případně obdobných produktech, na webových stránkách www.certovskepohadky.cz, ve Zpravodaji Mariánských Hor a Hulvák a v médiích, která budou o projektu a výsledcích soutěže Čertovské pohádky informovat veřejnost.

9) Odesláním pohádky na adresu soutez@certovskepohadky.cz přechází autorská práva k dílu na organizátora soutěže, který je tímto oprávněn v budoucnu dílo upravit pro následné užití a užít jej v rámci případného vydání knižní publikace, audio CD nosiče, případně i jiným způsobem. 

10) Ze všech přijatých Čertovských pohádek odborná porota vybere ty nejhezčí, přičemž jejich autoři získají od partnerů soutěže atraktivní ceny. 

11) Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konci června 2014.

12) Organizátor soutěže z vybraných Čertovských pohádek vytvoří audio CD, které bude vydáno v počtu 1000 ks a v měsíci září 2014 jej obdrží žáci prvních tříd vybraných základních škol.

13) Organizátorem literární soutěže Čertovské pohádky je Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.