Ročník 2013

Do třetího ročníku literární soutěže Čertovské pohádky s podtitulem Ćerti na dovolené se přihlásilo 110 soutěžících z několika desítek ostravských základních škol.

Odborná porota tentokrát neměla vůbec lehký úkol, protože na každé pohádce bylo patrné, že si na ní její autor dal velmi záležet, popustil uzdu své fantazii a vytvořil velmi zajímavý pohádkový příběh, který by si jistě zasloužil vyhrát.

Od 30. května 2013, do kdy bylo nejpozději potřeba soutěžící pohádky odevzdat, jsme jednu pohádku po druhé četli, mnohdy i několikrát, dělali si poznámky a poctivě zvažovali, která se něčím odlišuje od ostatních, je výjimečná a krásná, dětská, s poutavým příběhem a dobrým koncem.

Po pečlivém zvážení jsme nakonec rozhodli a je mi velkou ctí, že vám mohu touto cestou oznámit jména nejhezčích Čertovských pohádek pro letošní rok a jejich autorů:

1. místo: Čertovský suvenýr, Kateřina Rusnoková, ZŠ Mitušova
2. místo: Čert Buli na dovolené, Petr Skřička, ZŠ Ukrajinská
3. místo: Jak šel Honza do světa, Šimon Birklen, ZŠ Zelená
4.-10. místo: Čert na dovolené, Lucie Hozová, ZŠ I. Sekaniny
4.-10. místo: Čerti a sedm divů světa, Pavla Chrobáková, ZŠ Krestova
4.-10. místo: Čerti na dovolené, Jakub Chromečka, ZŠ Gen. Janka
4.-10. místo: Čertovská dovolená, Adam Kvapil, ZŠ F. Formana
4.-10. místo: O čertech a lidech, Natálie Bartková, ZŠ F. Formana
4.-10. místo: Po čertu dobrá dovolená, Dominik Motyka, ZŠ Matiční
4.-10. místo: Příběh o PoroGorží skále, Niki Joannidu, ZŠ Matiční

Vítězům srdečně a upřímně velmi gratuluji! Zároveň ale děkuji všem, kteří jste se letošního ročníku literární soutěže Čertovské pohádky zúčastnili. Každý vyhrát nemůže, ale najít si čas, vymyslet pohádku a vytvořit tak malé literární dílo zaslouží obrovské uznání. 

Věřím, že nám zachováte svou přízeň a již nyní mohu slíbit, že Čertovské pohádky budou pokračovat i v roce 2014!

Mgr. Patrik Hujdus
radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
zastupitel Moravskoslezského kraje

 Hitradio-orion Marianske-hory-a-hulvaky